Een bijzondere beweging

In Zeist is een bijzondere beweging gaande. Mensen vinden elkaar en knopen vriendschappen aan. Goed nieuws wordt verkondigd, mensen worden opgebouwd, herstel van relaties vindt plaats. Mensen ontwikkelen weer gezonde denk- en leefpatronen.

De beweging vindt plaats vanuit een inloophuis in Zeist-Oost. Mensen worden hier geholpen vanuit een holistische benadering: we besteden aandacht aan mensen op het niveau van geest, ziel en lichaam. Door tal van verschillende activiteiten. Van praktische bijstand tot groeigroepen. Van maaltijden tot themadiensten. Voor elk wat wils. Het is een mooie plek in ontwikkeling.

 

 

Over buurtvrij

Buurtvrij is een beweging in Zeist-Oost, een gemeenschap van mensen uit de wijk. Het is een ‘all-in’-gemeenschap waar iedereen welkom is, ongeacht culturele, etnische of religieuze achtergrond.  Een plek waar burgers zijn wie ze zijn, hun talenten inzetten en ontdekken wat zij voor elkaar kunnen betekenen. Waar mensen verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf, de gemeenschap en de wereld daaromheen.  In deze gemeenschap word je gerespecteerd in wie je bent.

De gemeenschap wenst de huidige tegenstellingen in de samenleving (rijk-arm, religieus-niet-religieus, politiek links-rechts, hoog-laag opgeleid) te overbruggen en met mensen in relatie te staan in respect, vertrouwen, waardering, erkenning en bovenal liefde.    

Deze gemeenschap is een christelijke, postmoderne beweging; open & vloeibaar (mensen komen binnen of vertrekken), niet institutioneel maar informeel georganiseerd, onafhankelijk. ‘Christelijk’ betekent dat mensen kennismaken met het Evangelie van Jezus Christus, maar geheel vrij zijn in het maken van keuzes. Geloof kan alleen renderen in vrijheid. Geloof is alleen aantrekkelijk als er sprake is van oprechte, onvoorwaardelijke liefde. 

Waar we naar streven is shalom (harmonie, vrede) in de wijk en in Zeist. Dit bereiken we door tal van activiteiten en programma’s op  de centrale thema’s:  gemeenschapsvorming en heelheid van de mens.

De Act Foundation steunt de beweging Buurtvrij. Zij meent dat Buurtvrij een voorbeeld kan zijn voor andere missionaire initiatieven in Nederland. 
 

 

 

  Oosterkerk

  De Oosterkerk in Zeist is een van de belangrijkste stakeholders van Buurtvrij.

  Gemeenteleden van de Oosterkerk participeren in Buurtvrij, de kerk ondersteunt haar financieel en de buurtpastor, Walter Willigenburg, wordt geholpen in het uitoefenen van zijn taak. De kerkenraad en de wijkpredikant, Marten Knevel, helpen zo mee aan de ontwikkeling van de beweging.

  Pioniersplek

  Buurtvrij is een officiële pioniersplek van de landelijke PKN.

  De afdeling Missionair Werk en Kerkgroei van de Protestantse Kerk ondersteunt Buurtvrij financieel en door trainingen. Tevens stelt zij een ervaren coach, Dick van Dijk, ter beschikking die Buurtvrij helpt met onder andere strategieontwikkeling. Door de PKN is een film van 8 minuten gemaakt over Buurtvrij.

  Buurtpastor

  Walter Willigenburg: "Buurtvrij is geen organisatie, maar een beweging."

  “Mensen komen, blijven en gaan. Dat vergt flexibel handelen en doen. Niet zelf met de handen aan het stuur, maar aan God overlaten. Alleen Hij geeft groei en ontwikkeling. Mensen worden gerespecteerd in wie ze zijn. Wie je ook bent, wat je achtergrond ook is, je bent welkom. Dat is leven zonder vooroordelen en voorwaarden. In die veiligheid ontstaan vriendschappen.”

  Inloophuis

  Buurtvrij is een beweging die verbonden is met het wijkinloophuis Kerckebosch. Het inloophuis wordt beheerd door een onafhankelijke, neutrale stichting.

  Er worden tal van activiteiten georganiseerd door de buurtbewoners, vrijwilligers en de staf van Buurtvrij. Het bestuur van het wijkinloophuis heeft Buurtvrij omarmd als partner en samen proberen we het beste voor de wijk te bereiken. Voor info: wijkinloophuiskerckebosch.nl.

  Samen sterk

  De wijk ben je niet alleen. Omdat we samen sterk staan, werkt Buurtvrij graag samen met andere sociale initiatieven als het sociale team in de wijk, de politie, de woningbouw en anderen.

  We werken samen met kerken in de wijk, zoals de Evangelie Gemeente Zeist, de voedselbank, HiP, GGZ, Meander Omnium, de woningbouwcoöperatie Seyster Veste en vele andere organisaties. Vanzelfsprekend vanuit de eigen identiteit én de vrijheid om te zijn wie je bent. Alleen zo kunnen we de samenleving krachtig dienen.

  Actief in de wijk

  Buurtvrij gelooft in de kracht van kleine dingen. En dat maakt het mooi om als kerk zichtbaar te zijn in de buurt.

  Gewoon betrokken op wat er om de hoek gebeurt. Even boodschappen doen voor iemand, een klusje in huis, een kopje koffie. Of samen activiteiten organiseren zoals een BBQ, buurtfeest of sportdag. Het gaat om relaties. En dat schept ruimte om hulp te bieden en pastoraal te ondersteunen.

ik heb een vraag of wil meer informatie aanvragen

Wilt u meer weten over buurtvrij? Neem dan telefonisch contact op. Of laat een bericht achter via dit formulier. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Postbus 220
3700 AE ZEIST
06 - 52 43 27 53
info@buurtvrij.nl